تیرداد نیوز

کد خبر: ۵۷۵۹۸
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - 20:52 - 20 November 2023
ضرورت مفهوم‌سازی و نقش‌یابی ماموریتی معاونت علمی،

شبکه سازی و ترسیم قله صنایع خلاق فرهنگی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی در نخستین کارگروه تخصصی سازوکار مدیریت و بهره‌ وری و حکمرانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: در پی ایجاد یک هسته خلاق و اندیشه‌ورز در حوزه صنایع خلاق هستیم.

به گزارش تیرداد نیوز به نقل از مرکز ارتباطات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین کارگروه تخصصی «سازوکار مدیریت، بهره‌وری و حکمرانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی» به همت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با حضور مسعود حسنلو، دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم، علی ملکی دبیر کارگروه و جمعی فعالان و مدیران فرهنگی، 29 آبان‌ماه در خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست، رسیدن به اجماعی در خصوص سازوکار و نحوه تعامل ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم با کنشگران زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی بود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین نکاتی که در این جلسه محل بحث و تامل قرار گرفت، این بود که اولا نقش معاونت علمی و مشخصاً ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم نسبت به دیگر نهادهای بالادستی و سیاست‌گذار در حوزه فرهنگ، صنایع خلاق و اقتصاد خلاق فرهنگی کجا است؟ اینکه چه چیزی این ستاد را از سایر متولیان جدی عرصه فعالیتهای فرهنگی مثل وزارت ارشاد و ... در دستگاه اجرایی کشور متفاوت و متمایز می کند و ستاد در این زیست بوم و جغرافیای فرهنگی در کدام نقطه قرار دارد؟

در ادامه مطرح شد که فارغ از وضعیت موجود، نقطه مطلوبی که این ستاد و به طریق اولی معاونت علمی باید در آن بایستد کجا است و در تعاملی که با کنشگران زیست بوم اعم از نهادها و بازیگران دارد در چه نسبتی باید قرار گیرد؟

در ابتدای نشست، بهروز آهنگربیک، مسئول کارگروه های ستاد به معرفی و تبیین اجمالی شأنیت و ماهیت خاص کارگروه حکمرانی و ضرورت هم‎افزایی فعالان حاضر، با هدف مفهوم پردازی، شبکه سازی و اجتماع سازی کنشگران این ساحت از عرصه صنایع خلاق پرداخت.

سپس مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم به ارائه گزارشی از کارگروه‌های فعال در این ستاد پرداخت و از میان کارگروه‌های موجود، چهار کارگروه نوآوری اجتماعی، بازار پردازی، سبک زندگی و حکمرانی را عمود بر دیگر کارگروه‌ها تصویر کرد و گفت: مساله ما در این جلسه مشخصا به بحث حکمرانی اختصاص دارد و ما به عنوان ستاد در پی ایجاد یک هسته خلاق و اندیشه‌ورز در حوزه صنایع خلاق هستیم تا از رهگذر آن بتوانیم به یک تصویر و مسیر مشخص در حکمرانی و تعریف مناسبات‌مان با فعالان زیست‌بوم صنایع خلاق و فرهنگی برسیم.»

در ادامه، علی ملکی، دبیر کارگروه و فعال عرصه صنایع خلاق فرهنگی در ساحت حکمرانی، دو نکته اساسی را به عنوان چالش‌های مفهومی طرح‌کرد؛ نخست ابهامی که در تعریف مفهوم حکمرانی وجود دارد و دوم تکثر و تنوعی که به لحاظ مفهومی و مصداقی در حوزه صنایع خلاق فرهنگی و فناوریهای نرم با آن مواجه هستیم.

نهایتا با جمع‌بندی مباحث مطرح شده در جلسه، مقرر شد تا در آینده نزدیک جلساتی در پاسخ به پرسش‌هایی همچون اینکه حکمرانی چیست و در حیطه صنایع خلاق چه شمولیتی دارد، معاونت با این زیست بوم پیچیده در چه نسبتی قرار می‌گیرد، حمایت مالی از زیست بوم صنایع خلاق از منظر حکمرانی چه سازوکاری باید داشته باشد، حمایت مالی مستقیم یا غیرمستقیم کدامیک می تواند تاثیرگذاری بهتری داشته‌باشد و حجم و مکانیسم این الگوهای حمایتی را چگونه باید صورتبندی‌کرد و همچنین ضرورت تعریف قله یا قلّه ها و نقطه مطلوب در صنایع خلاق و چگونگی بسیج و همگرا کردن ظرفیت ها در مسیر این قله برگزار شود.

مطالب پیشنهادی
ارسال نظر
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
ضعف در حوزه های علمی زمینه ساز تهدید دائمی دشمنان تمدنی و فرهنگی است

ضعف در حوزه های علمی زمینه ساز تهدید دائمی دشمنان تمدنی و فرهنگی است

قزوین ایستگاه تازه طرح برش استانی اقتصاد دانش بنیان

قزوین ایستگاه تازه طرح برش استانی اقتصاد دانش بنیان

رویکرد فعالی از لحاظ مراجعه به مجموعه های دانش بنیان اتخاذ کرد

رویکرد فعالی از لحاظ مراجعه به مجموعه های دانش بنیان اتخاذ کرد

حرکت از واردات به سمت جهش تولید

حرکت از واردات به سمت جهش تولید

ابداع فناوری جدید برای تولید پروفیل های مقاوم در برابر پرتوهای ماورای بنفش

ابداع فناوری جدید برای تولید پروفیل های مقاوم در برابر پرتوهای ماورای بنفش

پیشنهاد روز
کوچه باغ فرهنگ و تاریخ