تیرداد نیوز

تماس با ما

کاربران گرامی

 

لطفا مکاتبات خود را با آدرس ایمیل news.tirdadnews.ir انجام دهید.

 

تلفن تماس : 0929061 - 0937 

 

همچنین می توانید مطالب خود را به ایمیل بالا ارسال نمایید.

 

یادآور می شود؛ در صورت نیاز می توانید نظرات خود را در ذیل هر خبر و یا مطالب منتشر شده  درج  نمایید.

 

 

captcha
پیشنهاد روز
کوچه باغ فرهنگ و تاریخ