تیرداد نیوز

درباره ما

تیرداد نیوز | Tirdadnews

 

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : کیوان معتکفی

 

زمینه فعالیت: اقتصادی و سیاسی

 

شماره ثبت از وزارت ارشاد : 85833

 

زبان : فارسی

 

شماره تماس : 0929061 - 0937 

شعار تیرداد نیوز : دسترسی آسان و سریع به اخبار و اطلاعات

کوچه باغ فرهنگ و تاریخ