تیرداد نیوز

کد خبر: ۴۱۳
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - 18:24 - 13 July 2019

خرید بیش از 20774 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 22 تیرماه 1398 در 942 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 315 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 20 هزار و 774 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 942 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

تیرداد نیوز - به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 982 واحد افزایش به رقم 250605 واحد رسید.
شاخص کل هم وزن با 69 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 61878 واحد رسید.
شاخص بازار اول با 680 واحد افزایش به رقم 185711 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2156 واحد افزایش رقم 493722 واحد را تجربه کرد.
بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را چادرملو، پالایش نفت تهران،گل گهر، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، پالایش نفت اصفهان، ایران خودرو، سرمایه گذاری غدیر، گروه صنعتی ملی و بانک صادرات ایران و بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را شرکت های سرمایه گذاری امید، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران به نام خود اختصاص دادند.
از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک صادرات ایران، بانک تجارت، پتروشیمی نوری، سایپا، پارس خودرو، سرمایه گذاری سایپا، بانک پاسارگاد، ایران خودرو، سرمایه گذاری صدرتامین،حق تقدم حفاری شمال، بیمه پارسیان، تامین سرمایه لوتوس پارسیان به نام خود ثبت کردند.
 
** بازگشایی و توقف نماد
وقف نماد (واتی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.
 
** توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی سهام شسپا(هشسپا903)
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت نفت سپاهان(هشسپا903)با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد(شسپا)مبنی بر برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی-عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شد.
 
** توقف نماد معاملاتی(شسپا)
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت نفت سپاهان(شسپا)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی_عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شد.
 
** توقف نمادهای معاملاتی(البرز)،(فجام)،(دسینا)،(غسالم)،(فملی)،(فاما)
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های بیمه البرز(البرز)، صنعتی جام دارو(فجام)، لابراتوارهای سینا دارو(دسینا)، سالمین(غسالم)، ملی صنایع مس ایران(فملی)، صنعتی آما(فاما)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف شد.
 
** بازگشایی نمادهای معاملاتی (و اتی)،(پترول)
نماد معاملاتی شرکت های گروه سرمایه گذاری آ تیه دماوند(و اتی)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.
 
** بازگشایی نماد معاملاتی(جم)
نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی جم(جم)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.
 
** بازگشایی نمادهای معاملاتی (تکشا)،(زمگسا)،(کرماشا)
نماد معاملاتی شرکت های گسترش صنایع و خدمات کشاورزی(تکشا)،کشاورزی و دامپروری مگسال(زمگسا)،صنایع پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.
 
** بازگشایی نمادهای معاملاتی(کماسه)،(سیمرغ)
نماد معاملاتی شرکت های تامین ماسه ریخته گری(کماسه)، سیمرغ(سیمرغ) باتوجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.
 
** بازگشایی نماد معاملاتی (وایران)
نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان(وایران) با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده درحراج امکان پذیر است.
 
** بازگشایی نمادهای معاملاتی(خزر)،(سمازن)،(سمازنح)
نماد معاملاتی شرکت های فنرسازی زر(خزر)، سیمان مازندران(سمازن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' و حق تقدم شرکت سیمان مازندران(سمازنح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.
 
** توقف نماد (سپ1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
نماد معاملاتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد.
 
** توقف نماد (سرود1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت
نماد معاملاتی شرکت سیمان‌شاهرود (سرود1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.
 
** توقف نماد (بترانس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
نماد معاملاتی شرکت ایران‌ ترانسفو (بترانس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.
 
** توقف نماد (سشمال1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
نماد معاملاتی شرکت سیمان‌ شمال‌ (سشمال1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شد.
 
** توقف نماد (وایران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان (وایران1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.
 
** توقف نماد (سقاین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
نماد معاملاتی شرکت سیمان‌ قائن‌ (سقاین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.
 
** قراردادهای آتی سبد سهام
در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 17 قرارداد به ارزش بیش از 213 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
ابزار بدهی                              
در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 26 هزار برگه اوراق مشارکت وصکوک به ارزش کل بیش از 26 میلیارد ریال معامله شد.
 
** صندوق های قابل معامله (ETF)      
در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 70 میلیون و 301 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 723 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
 
** بازار اختیار معامله    
در بازار اوراق مشتقه تعداد 80975 قرارداد به ارزش بیش از 12481 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
مطالب پیشنهادی
ارسال نظر
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
توجه به فناوری های کوانتوم و هوش مصنوعی دو یادگار ارزشمند دکتر رئیسی

توجه به فناوری های کوانتوم و هوش مصنوعی دو یادگار ارزشمند دکتر رئیسی

سید شهیدان خدمت و دغدغه زیست بوم فناوری و شرکت های دانش بنیان

سید شهیدان خدمت و دغدغه زیست بوم فناوری و شرکت های دانش بنیان

خدمت برای مردم ثوابش شهادت است

خدمت برای مردم ثوابش شهادت است

ارائه ایده های نوآورانه سلامت در رویداد تکنو وست

ارائه ایده های نوآورانه سلامت در رویداد تکنو وست

اراده و عزم مضاعف معاونت علمی در تداوم راه رئیس جمهور شهید

اراده و عزم مضاعف معاونت علمی در تداوم راه رئیس جمهور شهید

کوچه باغ فرهنگ و تاریخ