تیرداد نیوز

کد خبر: ۴۶۴۰۸
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - 22:18 - 22 June 2022
تحقیقات گسترده نشان می دهد که عامل اصلی ایجاد حوادث و رویدادهای هوایی مرگ بار در هواپیماها و هلیکوپترها در بخش عوامل انسانی می باشد.

معرفی چکیده ای از ابتکارات بهبود ایمنی هوانوردی در بخش هلیکوپتری

به گزارش تیرداد نیوز - جدیت و تاکید در اجرای استانداردهای بین المللی برای افزایش سطح مدیریت ایمنی و بهره وری منابع در این حوزه بوده که سازمان های هواپیمایی کشوری در دنیا نیز از سال 2010 تاکنون توانسته اند استانداردهای خود را براساس ممیزی های برنامه ریزی شده و جهانی در سطح مطلوبی رعایت و اعمال کند. اما آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، بررسی میزان کفایت این موضوع در برقراری ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث و سوانح میباشد. امروزه پیاده سازی سیستم های نوین مدیریت یکپارچه ایمنی با رویکرد پیش بینانه و پیشگویانه (Proactive & Predictive Approach ) و بکارگیری اقدامات نظارتی، اگرچه به بهبود وضعیت ایمنی هوانوردی کمک شایان توجهی می کند، اما دست یابی به سطح بالای ایمنی در پروازها نیازمند توجه ویژه همه جانبه و توسعه یکپارچه و متوازن در تفکر مدیریت و همر زمان با آموزش و ترویج فرهنگ صحیح ایمنی در کل مجموعه هوانوردی کشور است که خود نیاز به حمایت های ساختاری قانونی و منابع انسانی و مالی مناسب دارد.

این در حالیست که نهادها و سازمان هایی به عنوان موتور محرک صنعت در حوزه مطالعات میدانی و تحقیقاتی همواره پیشگام بوده و هدایت و روشنگری را نیز در این خصوص برعهده دارند بدین شکل که طرح‌ های بهبود ایمنی هوانوردی را با مشارکت ایمنی هوانوردی فی ما بین نهادهای نظارتی تنظیم‌کننده‌، تولیدکنندگان، اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات، بهره برداران هوایی و اتحادیه‌ ها حرفه‌ ای، سازمان‌ های تحقیقاتی، و همچنین سازمان‌های بین‌المللی در راستای افزایش بیشتر ایمنی به پیش می برند.

معرفی چکیده ای از ابتکارات بهبود ایمنی هوانوردی در بخش هلیکوپتری

بخشی از این نهادهای محرک و ابتکاری مهم ایمنی در سراسر جهان عبارتند از:

تیم ایمنی هوانوردی تجاری (CAST) در ایالات متحده، تیم بین المللی ایمنی هلیکوپتر (IHST) ابتکار ایمنی استراتژیک اروپا (ESSI) در اروپا.

در این میان به معرفی 10 روش برتر برای جلوگیری از سوانح هلیکوپتر میپردازیم.

شیکاگو - تیم ایمنی بین‌المللی هلیکوپتر (IHST)، یک سازمان جهانی که تلاش‌های چند ساله را برای کاهش نرخ سوانح هلیکوپترهای غیرنظامی رهبری می‌کند، 10 توصیه کلیدی را با هدف کاهش سوانح و صدمات ارائه کرده است.
این پیشنهادات می تواند به مالکان، خلبانان، مربیان، تکنسین ها ، مهندسین و همه اعضای جامعه هلیکوپتری کمک کند.

1. دستگاه های ضبط کابین خلبان را نصب کنید.
2. آموزش های مربوط به مانور چرخش خودکار (Auto-Rotation) را بهبود بخشید.
3. مانورهای پیشرفته را به آموزش شبیه ساز اضافه کنید.
4. بر آگاهی از مسائل مهم در آموزش تاکید کنید.
5. بهبود عملکرد هلیکوپتر و آموزش محدودیت ها.
6. تقویت آموزش رویه های اضطراری.
7. یک برنامه مدیریت ریسک بومی سازی شده را اجرا کنید.
8. یک برنامه مدیریت ریسک ویژه ماموریت ایجاد کنید.
9. مطابقت رویه های جاری را بصورت استاندارد پیروی و تأیید کنید.
10. یک برنامه تعمیر و نگهداری تضمین کیفیت قوی را پیاده سازی و اجرا کنید.

• تجهیزات

دستگاه های ضبط کابین خلبان را نصب کنید. توسعه و نصب تجهیزات نظارت بر داده های پرواز برای ثبت اقدامات خدمه پرواز. داده ها را می توان به عنوان بازخورد فوری محلی به مربیان، اپراتورها و خدمه پرواز استفاده کرد. این داده‌ها همچنین می‌توانند در صورت بررسی حادثه برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل کامل‌تر و توصیه‌های ایمنی آینده کمک کنند.

• آموزش

بهبود آموزش مانور چرخش خودکار (Auto-Rotation ) و آموزش چرخش خودکار را در آموزش پرواز اولیه و پیشرفته بهبود ببخشید و برنامه های شبیه ساز را برای بهبود مهارت های چرخش خودکار توسعه دهید.همچنین مانورهای پیشرفته را به آموزش شبیه ساز اضافه کنید.

⁃ برنامه‌های شبیه‌ساز را در برنامه آموزشی بگنجانید که شامل آموزش HUET ( Helicopter Underwater Scape Training) واژگونی پویا، آموزش

⁃ روش‌های اضطراری، پدیده تشدید واکنش زمین(Ground Resonance) ، مانورهای توقف سریع، روش‌های اپروچ به روش هدف گذاری و تمرین در اپروچ های مناطق ناهموار و پر تجمع ، مناطق فرود غیر مسطح و ناصاف ، و سکوها و هلی پد های مرتفع می‌شود.

⁃ بر آگاهی از مسائل حیاتی در آموزش تاکید کنید. برنامه های آموزشی ایجاد کنید که مهارت مسائل مهمی مانند خرابی سیستم ها، نگرانی های آب و هوایی قریب الوقوع، اثرات ارتفاع چگالی، و باد و شرایط سطحی را که می تواند برای پرواز ایمن حیاتی باشد، آموزش داده و ارزیابی کند.

⁃ بهبود عملکرد هلیکوپتر و آموزش محدودیت ها. اپراتورها باید آموزش قوی و ارزیابی مستمر خلبانان خود را در مورد عملکرد هواپیما ارائه دهند. این آموزش باید شامل اثرات ارتفاع چگالی، وزن ناخالص و محدودیت های دستی پرواز باشد.

⁃ تقویت آموزش رویه های اضطراری. تشویق به استفاده از مربیان روش های اضطراری با تاکید بر آموزش از دست دادن سیستم، شناسایی و بازیابی.

• مدیریت ایمنی

برنامه مدیریت ریسک را اجرا کنید. تشویق به اجرا و استفاده از یک برنامه مدیریت ریسک شخصی و بومی سازی شده همچنین استفاده از چک لیست شخصی IMSAFE.

⁃ یک برنامه مدیریت ریسک ویژه ماموریت ایجاد کنید. یک سیستم مدیریت ایمنی رسمی (SMS) مستلزم آموزش برای ماموریت‌های خاص، ایجاد و اجرای روش‌های عملیاتی استاندارد، مقررات و آموزش پرسنل برای استفاده از ابزارهای ارزیابی ریسک، و مهم‌تر از همه، تغییر فرهنگ ایمنی برای اطمینان از این است که همه پرسنل «ایمنی» را به کار می‌گیرند.

• نگهداری

پیروی و تایید انطباق با رویه های ICA. اطمینان حاصل کنید که نگهداری کنندگان و اپراتورها از اهمیت پیروی از دستورالعمل ها و شیوه های تعمیر و نگهداری سازنده آگاه هستند.

معرفی چکیده ای از ابتکارات بهبود ایمنی هوانوردی در بخش هلیکوپتری

اجرای یک برنامه تعمیر و نگهداری تضمین کیفیت قوی. اپراتورها و نگهبانان را تشویق کنید تا یک برنامه تضمین کیفیت قوی را اجرا کنند که استفاده از دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری، بولتن‌های خدمات و رویه‌های سازنده را تضمین می‌کند.

ماموریت IHST با یک تلاش مشترک به ریاست مشترک یکی از اعضای دولتی (FAA) و یکی از اعضای صنعت، کاهش 80 درصدی نرخ سوانح بین‌المللی هلیکوپتر غیرنظامی است. در این میان همکاری شرکت های سازنده عظیم هلیکوپتری همچون بل هلیکوپتر امریکا ، بریستو هلیکوپتر انگلیس با مسئولیت محدود، هلیکوپتر CHC کانادا ، ایرباس هلیکوپتر، بنیاد ایمنی پرواز، انجمن هلیکوپتر کانادا، انجمن بین المللی هلیکوپتر، شرکت هلیکوپتری شل، و شرکت هلیکوپتر سازی سیکورسکی بصورت تنگاتنگ و جدی انجام می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد IHST، گزارش‌ های آن، ابزارهای نرم افزاری ایمنی آن، و ارائه‌ های سمپوزیوم ایمنی آن در سال را می‌توانید در وب‌سایت آن به نشانی www.IHST.org و صفحه فیسبوک آن دریافت کنید.

حسین منتظریفر مدرس دانشگاه هواپیمایی و فعال صنعت هوانوردی کشور

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
دنیای خودرو ادامه>>
کوچه باغ فرهنگ و تاریخ
انتشار ۲ قطعه موسیقی با اشعاری از وحشی بافقی و صائب تبریزی

انتشار ۲ قطعه موسیقی با اشعاری از وحشی بافقی و صائب تبریزی

جزئیات برگزاری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی مشخص شد

جزئیات برگزاری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی مشخص شد

فیلمساز ایرانی برنده جایزه جشنواره کارلووی واری شد

فیلمساز ایرانی برنده جایزه جشنواره کارلووی واری شد

انتشار کتابی با بررسی نظریه فیلم نامه های اصغر فرهادی

انتشار کتابی با بررسی نظریه فیلم نامه های اصغر فرهادی

در حال رفع موانع کتاب باز هستیم

در حال رفع موانع کتاب باز هستیم

چرا عباس کیارستمی عضویت در آکادمی اسکار را نپذیرفت

چرا عباس کیارستمی عضویت در آکادمی اسکار را نپذیرفت